សូមរង់ចាំទស្សនាកម្មវិធីថ្មីរបស់ CTN TV ធានាថាសើច សើច ទាល់តែរឺងពោះ គឺ “សំណើចគ្រួសារខ្ញុំ” រៀងរាល់ថ្ងៃ អាទិត្យ​ វេលាម៉ោង ១៩ៈ៣០ ដល់ ២០ៈ០០​ ចាប់ពីខែកញ្ញានេះតទៅ។

Site Comments (0)

Please Signin or Signup to add a comment